Ako založiť s. r. o. ?

Spoločnosť s ručením obmedzeným (angl. limited liability company) je druh právnických subjektov, ktorý je najčastejšie používaný v obchodnom svete. Spoločníci sú tu vystavení len obmedzenému ručeniu, čo znamená, že ich osobné majetky sú chránené pred väčšinou dlhov spoločnosti. Spoločnosť s obmedzeným ručením má právnu existenciu ako jednotlivec a je zodpovedná za svoje vlastné dlhy a záväzky. Právny subjekt môže čerpať finančné prostriedky od investorov prostredníctvom predaja akcií. Spoločnosť s obmedzeným ručením sa môže zúčastniť obchodných transakcií, vlastniť majetok, vydávať akcie, vytvárať dlh alebo platiť odvody.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je druh obchodnej spoločnosti, ktorá je založená súkromnou zmluvou medzi jednotlivcami alebo medzi spoločnosťami. Spoločnosť je zodpovedná za to, čo je uvedené v zmluve. Ak spoločnosť zbankrotuje, iba súkromné aktíva jej členov sú zodpovedné za dlh, čo je veľký rozdiel oproti spoločnosti s ručením neobmedzeným, v ktorej sú osobné aktíva členov spoločnosti tiež zodpovedné za dlh.

zmluva

Čo vás čaká pri založení spoločnosti s ručením obmedzením?

Podmienky založenia s. r. o.

1. Navštívte príslušné právne orgány. Najskôr je potrebné navštíviť obchodný register a zaregistrovať spoločnosť s ručením obmedzeným.

2. Vyplňte potrebné dokumenty. Pre zaregistrovanie s. r. o. budete musieť vyplniť a predložiť veľa dokumentov, ako je notársky potvrdený zakladateľský zápis, zakladateľská listina, štatút spoločnosti, živnostenský list, výpis z obchodného registra a vyhlásenie o zriadení spoločnosti.

3. Založte spoločnosť s ručením obmedzeným. Po úspešnom vyplnení a predložení všetkých potrebných dokumentov môžete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným.

založenie sro

4. Platba poplatkov. Po založení spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné zaplatiť príslušné poplatky a vyplatiť všetkým zakladateľom spoločnosti svoje podiely.

5. Zaregistrujte spoločnosť s ručením obmedzeným u daňového úradu. Po zaplatení poplatkov musíte spoločnosť s ručením obmedzeným zaregistrovať u daňového úradu, aby ste mohli platiť dane.

Alebo sa jednoducho obráťte na zalozenie sro a ich podmienky, kde máte o kompletné založenie spoločnosti postarané.