Kto sme?

Už grécky staroveký filozof Sokrates nabádal ľudí k pátraniu po vlastnej identite myšlienkou – Spoznaj seba samého. Rôzne filozofické učenia naprieč stáročiami túžili obsiahnuť poznanie o svete, a to ich nevyhnutne priviedlo ku skúmaniu človeka, k jeho prežívania a spôsobu uchopenia sveta. Cesta sebapoznania je stará ako ľudstvo samé a bude vždy platná, pretože v každej dobe uvažujeme nad odpoveďou na otázku: Kto som? Kam smerujem?

sebapoznanie

Tieto otázky si žiadajú úprimné odpovede a sebareflexiu, proces bádania je niekedy náročný a nejednoznačný. Toto objavovanie si musí každý rozhodnúť sám v sebe, no existujú rôzne možnosti, ako sebapoznaniu napomôcť. Možno ste gniavení množstvom pracovných úloh, rodinných či partnerských problémov, nevidíte realitu alebo sa naháňate za splnením rôznych cieľov – vtedy je vaša myseľ zahmlená a pojem duše je na míle vzdialený. Väčšina z nás sa identifikuje v rámci rodiny alebo práce – nie vždy to však odráža realitu a na samotnú osobnostnú charakteristiku by to azda bolo málo. Definuje nás naše telo, naše miesto v spoločnosti? To nemôže odrážať našu skutočnú podstatu, pretože sa neustále mení.

ja

Ak chceme nazrieť do vnútra a riadiť sa vlastnými emóciami či rozumom, zrejme nás to opätovne nenavedie na správnu cestu. Našu pravú podstatu tvorí duša, duchovná energia, ktorá nie je založená na základe zmyslov, ale poznania, ktoré je trvalé a večné. Čo nám zabraňuje vnímať naše pravé vnútorné ja? Vonkajší svet so svojím hmotným základom, hmotné telo, ktoré je pominuteľné. Duša sa môže objaviť každý deň, pri vzácnych momentoch, kedy jej umožníme priamo prúdiť. Dokážeme to prostredníctvom meditačných techník počas cvičení jogy. Nadýchnite sa a dovoľte si zotrvať v prítomnosti – pretože to je aj vaša budúcnosť. Radi vás budeme viesť na našich stránkach.