Postavenie zvierat

Na svete je oveľa viac zvierat ako ľudí. Ich rôznorodosť je obrovská. Vlastnosti, stavba tela či schopnosti sa líšia u každého druhu. Poznáme zvieratá, ktoré žijú v mori, na púšti, v lese… S ľudstvom prišli aj domestikované zvieratá, ktoré človeku uľahčujú život., z ktorých niektoré ľudia vnímajú ako potravu. Chov  zvierat je veľmi dlhou kultúrnou