Ťažké nohy môžu hlásiť závažné ochorenie

Jedným z možných ochorení nôh je hlboká žilová trombóza, čo je vlastne krvná zrazenina, ktorá sa vytvorí v hlbokej žile niektorej z končatín. Najčastejšie je takto postihnutá dolná končatina, predkolenie, no výnimočne to môže byť aj stehno či panva. Pri menších krvných zrazeninách nenastávajú väčšie ťažkosti, no veľké zrazeniny už môžu prekaziť prietok krvi v žilách a prejavuje sa hlboka zilova tromboza to nasledovne:

-bolesti pri dlhom státí alebo zvýraznená bolesť pri zvesení končatiny

-postihnutá končatina opuchne

-koža na postihnutej končatine začervená

beautiful-closeup-young-asian-woman-sitting-bed-stroking-legs-with-soft-smooth-skin-bedroom_7192-2230

Tieto príznaky hneď nemusia znamenať žilovú trombózu, aj tak však treba vyhľadať lekársku pomoc. Niektoré komplikácie môžu prerásť do vážnejších a medzi ne patrí:

-pľúcna embólia– ide o najzávažnejšiu komplikáciu, ku ktorej dochádza v prípade, že časť krvnej zrazeniny sa po odtrhnutí krvným prúdom dostane až do pľúc, zablokuje tok v pľúcnej tepne, čo sa prejaví pocitom nedostatku kyslíka, bolesťou na hrudníku alebo aj vykašliavaním krvi, pacient v tomto štádiu musí byť okamžite liečený

-posttrombotický syndróm – ten vzniká poškodením chlopne v žilách krvnou zrazeninou, kedy krv nemôže odtekať, ale v končatine stagnuje, čo vyvoláva opuch, dlhodobú bolesť a v ťažších stavoch aj vred predkolenia

Hlboká žilová trombóza postihuje ľudí nad 40 rokov, dlhodobo imobilných, obéznych, pri dlhých hodinách letu či pooperačných stavoch, po prekonaní tejto trombózy alebo jej výskytu v rodine, ľudí s nádorovými ochoreniami, s poruchami zrážanlivosti krvi, s problémami so zlyhaním srdca a podobne. O niečo vyššie riziko ochorenia je u tehotných žien, u žien, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu či substitučnú liečbu.

nohy, masáž

Liečba tohto ochorenia existuje, ide o takzvanú antikoagulačnú liečbu, ktorej podstata je v podávaní liekov na zabránenie tvorby krvných zrazenín, aby sa predišlo vzniku ešte závažnejších ťažkostí. Podávanie liečiv treba kombinovať aj s nosením kompresívnych pančúch.