Spoločnosť určená na predaj

Naša sprostredkovateľská spoločnosť ponúka spoločnosti na predaj, ktoré sú pripravené pre potenciálnych záujemcov so všetkými potrebnými náležitosťami. Ak sa chcete vyhnúť dlhému procesu, ktorý predchádza samotnému podnikaniu, všetkým tým prípravám rôznych spisov a dokumentov, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre jednotlivé úrady, poďte do toho s nami. Všetko absolvujeme za vás, od vás potrebujeme okrem základných informácií úradne overené podpisy. Celý proces je následne rýchly a vy sa stávate podnikateľom prakticky v priebehu niekoľkých pracovných dní. Za vaše podnikanie zodpovedáte odo dňa zápisu do Obchodného registra, o čom budete písomne oboznámení.

rozhodnite sa pre podnikanie

V našej databáze nájdete okrem takzvaných ready made spoločností bez histórie aj spoločnosti s históriou. Spoločnosti s históriou majú určité podnikateľské skúsenosti a ich obchodné aktivity boli na základe rozhodnutia kompetentných osôb, pozastavené. Dôvodom môže byť sťahovanie, choroba, pokročilý vek, iné plány, nové podnikanie, zmena spôsobu životného štýlu a podobne. Tieto spoločnosti, ktoré nezanikli, ale prešli auditom, účtovnou kontrolou, uzavretím účtovných kníh a sú bez záväzkov a pohľadávok, sú pripravené na následné rozbehnutie. Vyznačujú sa svojím menom, značkou, know-how, technológiami a inými plusmi, ktoré zvýhodňujú ich postavenie na trhu.

poradenstvo v oblasti podnikania

Sro na predaj s dph je označenie pre spoločnosti, ktoré sú registrované ako platcovia dane z pridanej hodnoty na príslušnom daňovom úrade. Registrácia spoločnosti je povinná a vyplýva zo zákona za určitých podmienok, ktoré sa vzťahujú na dosiahnutie určitej výšky obratu za zdaňovacie obdobie. Registrácia môže byť aj dobrovoľná. Platcovia dane z pridanej hodnoty si môžu uplatňovať nárok na vrátenie zaplatenej dane v daňovom priznaní. Obchodovanie môže byť pre nich výhodnejšie. Zvážte aj túto možnosť a nechajte si poradiť. https://slovnik.seznam.cz/cz-en/%3Fq%3Dporadit%2520se

Spolupráca s nami sa začína vyplnením objednávkového formulára, ktorý je nezáväzný. Pomôžeme vám a poradíme v oblasti podnikania a financií s tým súvisiacimi.